Over maXmo

maXmo is een financieel adviesbureau met veel ervaring in het aanvragen van Europese subsidies. Wij beschikken over een bijzondere expertise in regionale, nationale en Europese regelgeving. Van het begin van het project tot het eind, van de aanvraag tot de administratieve werkzaamheden na de beschikking, ondersteunt én begeleidt maXmo u.

Wij managen de projectontwikkeling, zoeken naar financiële middelen en voeren de financiële administratie. Om uw strategieën en ideeën te realiseren, inventariseren we mogelijke koppelingen met bestaande subsidieregelingen, borgstellingen, kredietverstrekking en fiscale mogelijkheden. Ook gaan we, samen met u, na op welke manier er sterke samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan met partners die waardevolle toevoegingen kunnen zijn aan het project.

Bij het aanvragen van financiering laat maXmo uw wensen zoveel mogelijk aansluiten bij de regelgeving. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij het vervolmaken van uw consortium of wij schrijven samen met u een businessplan. Uiteraard zorgen we voor de schriftelijke vastlegging van uw plannen om de financieringsaanvraag zo kansrijk mogelijk te laten zijn.

Hebt u een beschikking verkregen, dan helpt maXmo u met de opzet en het onderhoud van een goede projectadministratie waarbij risicobeheersing een centrale rol speelt.

Neem contact op

Voeren van projectadministratie

Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een beschikking en moet het project worden geadministreerd. In deze fase richt maXmo zich op het minimaliseren van de risico’s voor u. Als de projectadministratie namelijk niet voldoet aan de door de subsidie- of kredietverstrekker gestelde eisen, kunt u voor nare verrassingen komen te staan. Een goede samenwerking met u en de subsidieverstrekker is in deze fase essentieel. Zo kunnen wij interpretaties al in een vroeg stadium op elkaar afstemmen.

 

maXmo werkt altijd volgens de beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). De AO/IC beschrijft de interne werkwijze en legt tevens de werkwijze met de externe partijen vast. Op de werkvloer werken wij volgens vaste formats en checklists die staan beschreven in de AO/IC en die worden goedgekeurd door de accountant en de subsidieverstrekker. maXmo fungeert in deze fase als middelpunt van de subsidieaanvrager, de subsidieverstrekker en de accountant.Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37