TKI EnerGO

14 september 2012

Topsector Energie lanceert TKI EnerGO

 

Agentschap NL meldt dat nu ook de Topsector Energie een eigen Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) heeft opgericht. Het gaat om het TKI EnerGO. De organisatie wordt uitvoerder van het innovatiecontract Energiebesparing Gebouwde omgeving, dat in het voorjaar in het kader van het Topsectorenbeleid (TOPSECTOR) is vastgesteld.

De focus komt te liggen op vier themagebieden:

  • Installaties en Binnenmilieu;
  • Gebouw;
  • Gebied;
  • Financiën en Implementatie.

Binnen deze themagebieden zijn in totaal zestien programmalijnen vastgesteld.

"Voor tien programmalijnen treffen we voorbereidingen zodat we daarmee in 2013 snel verder kunnen. Maar de overige zes werken we nog dit jaar uit en daarbij vertalen we het beschikbare budget als het ware naar kwalitatief goede projectvoorstellen. Daarvoor is een bedrag beschikbaar van zo’n € 20 miljoen. Bijna de helft komt voor rekening van het ministerie van EL&I. Het bedrijfsleven draagt ten minste 40% bij aan de uitvoering van het topsectorenbeleid en daarnaast zijn er ook nog andere bronnen: gemeenten bijvoorbeeld, die een actieve rol spelen", aldus TKI-voorzitter Teun Bokhoven.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?