Samen innoveren bijeenkomst

02 november 2012

Slim ondernemen? Innoveer SAMEN voor meer synergie

Op donderdag 13 december 2012 organiseert Agentschap NL in samenwerking met Syntens Innovatiecentrum het evenement Slim ondernemen? Innoveer SAMEN voor meer synergie!

De bijeenkomst vindt plaats in de De Broodfabriek in Rijswijk.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor innovatieve ondernemers en kennisinstellingen die hun krachten willen bundelen om zo succesvolle innovaties te realiseren. Tijdens deze leerzame middag worden de voordelen van samenwerking tijdens het innovatieproces uiteen gezet. Aan bod komen onder meer:

 • De komst van het MKB-loket en de ondernemerspleinen
 • Financieringsmogelijkheden en andere hulpmiddelen
 • Bescherming van uw Intellectuele Eigendom bij samenwerking
 • Samenwerkingsvormen in kaart gebracht
 • Do’s and don’ts bij samenwerking

 
In het gedeelte ‘Op de bank met’… delen innovatieve ondernemers en vertegen-woordigers van kennisinstellingen hun ervaringen met de aanwezigen. Hoe werkten zij samen bij het door hen bewandelde innovatietraject? In een vraaggesprek met dagvoorzitter Roderik van Grieken komen alle do’s and dont’s aan de orde, met natuurlijk voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens het gedeelte ‘Aan tafel met de Topsectoren’ wordt, onder leiding van een moderator, in informele setting gesproken over uw innovatiekansen binnen de benoemde topsectoren. U komt in contact met andere innovatieve ondernemers en nieuwe samenwerkingspartners die kunnen bijdragen aan uw bedrijfssucces.  
 
De aanwezige topsectorentafels bestaan uit:

 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
 • Life Sciences en Health
 • Water
 • Logistiek
 • Chemie
 • Agro & Food
 • Energie
 • Creatieve Industrie
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
(bron:AgentschapNL)

 

 

Tags

innovatie,

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?