Marketing Drenthe

05 november 2012

In 2007 is de Stichting Marketing Drenthe in opdracht van de Provincie opgericht. Marketing Drenthe is verantwoordelijk voor het verbeteren van het imago van Drenthe op het gebied van toerisme, wonen en werken, met de ultieme doelstelling een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling binnen deze sectoren. De kernwaarden van Drenthe, zoals rust, ruimte en oorspronkelijkheid worden 'toekomstgericht' gemaakt. Zo moet Drenthe in de beeldvorming een vitale, dynamische provincie worden. Het beoogde resultaat van de campagne is een significante imagoverbetering van Nederlands mooiste provincie.

maXmo verzorgt voor Marketing Drenthe de administratie voor het beheer van de verkregen EFRO subsidie.

Vijf jaar geleden werd de basis gelegd voor een brede landelijke imagocampagne om Drenthe te promoten. Met de oprichting van een zelfstandige stichting Marketing Drenthe gaf de provincie Drenthe aan, serieus plannen te maken met het vermarkten van haar provincie. Inmiddels, een lustrum later, zijn flink stappen gezet en heeft Drenthe zicht op marketinggebied geschaard in de top van de Nederlandse regiomarketing. 

Om het ondernemen in Drenthe te promoten wil Marketing Drenthe een zo groot mogelijk draagvlak creëren onder ondernemers in Drenthe. Daarom is het initiatief 'Drenthepreneur' ontstaan. Drenthepreneurs zijn ondernemers die samen de handen uit de mouwen willen steken voor Drenthe. Mensen die willen investeren in het ondernemers- en woonwerkklimaat van de mooiste provincie van Drenthe.

 

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?