Andere bedrijfsfinanciering dan banken alleen

14 november 2012

In het Financieel Dagblad van 14 november 2012 lezen we een verslag van een visiebijeenkomst die de Rabobank organiseerde. De Rabobank, en andere banken en economen, bepleiten een kleinere rol van banken in bedrijfsfinanciering. Banken in Nederland hebben hier namelijk een te groot aandeel in. Op last van nieuwe regelgeving (bekend als Basel 3) mogen banken hun balans niet te extreem laten groeien of krimpen hetgeen langlopende kredieten erg duur maakt. 

Als alternatieven worden institutionele beleggers, private equity of crowdfunding genoemd die het aandeel van een bank in het zakelijk krediet van een bedrijf kleiner maken. In Nederland is dit aandeel nu rond de 70% van de bank en 30% vanuit andere bronnen. In omringende landen is dit vaak omgekeerd. Een ideale verhouding zou een 50-50 verdeling zijn. 

Er bestaat al een bank met een crowdfunding portal (Seeds van ABN AMRO) en ook gaan bedrijven steeds vaker naar de obligatiemarkt om vreemd kapitaal aan te trekken. Daarnaast wordt voorzien in een bundeling van leningen aan midden-en kleinbedrijf zodat beleggers in kunnen stappen. Er is zelfs overleg gaande tussen banken en pensioenfondsen om leningen over te hevelen naar de fondsen. In eerste instantie gaat dit over hypotheken maar ook over MKB-kredieten wordt gesproken. 

(Bron: FD 14-11-12)

 

De boodschap lijkt maXmo helder: denk goed na over de manier waarop u uw bedrijf en innovaties financiert. maXmo kan u op een heldere manier bijstaan bij uw afwegingen en leidt u naar verschillende vormen van bedrijfskapitaal voor de ideale financieringsmix. Meer weten? Bel of mail maXmo.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?