5 miljoen EFRO subsidie in beheer Noord Holland

22 november 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een regeling vastgesteld waarmee 5 miljoen euro beschikbaar komt voor projecten in de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De provincie Noord-Holland heeft in de lente van 2012 een subsidieaanvraag bij EFRO ingediend.  Deze aanvraag is gehonoreerd.  Dit maakt het mogelijk dat er subsidie verstrekt kan worden voor activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de concurrentiepositie in de metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij vooral om het  ondersteunen, verbeteren of stimulering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing. Deze activiteiten moeten betrekking hebben op een aantal clusters van bedrijvigheid waaronder Flowers en food, creatieve industrie, logistiek en toerisme. 
Deze clusters sluiten aan bij de doelstellingen van de Amsterdam Economic Board, waar de provincie aan deelneemt. 

Per project kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd. Belangrijk is dat de aanvraag wordt gedaan door een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste een  kennisinstelling (bijvoorbeeld een Universiteit) en een onderneming.  In de lente van 2013 wordt bekend  voor welke projecten subsidie gehonoreerd wordt. 

Noord-Holland kan aanspraak maken op gelden uit verschillende Europese subsidieprogramma’s. Zo’n subsidie kan helpen om de eigen Noord-Hollandse doelstellingen (versneld) te realiseren. Dit betekent dat er vanuit het bestaande beleid actief gebruik wordt gemaakt van Europese subsidiemogelijkheden. 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is gericht op het stimuleren van economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling.  

 

(Bron: website Provincie Noord Holland )


Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?