MBO Investeringsfonds

20 mei 2014

 

Er blijkt veel belangstelling van bedrijven te zijn voor investeringen in het mbo. Zo'n zeventig mbo-scholen en bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld voor de Regeling regionaal investeringsfonds mbo (RIMBO), zo meldt de Nationale Onderwijsgids.

Minister Bussemaker (OCW) is blij met deze grote belangstelling. Het investeringsfonds is een onderdeel van het Techniekpact dat vorig jaar door de minister is aangekondigd. Een gezamenlijke investering van de overheid en het bedrijfsleven moet in totaal € 300 miljoen opleveren om de problemen in de techniekbranche op te vangen. 

Op dit moment heerst er in Nederland een nijpend tekort aan technisch personeel. Daarnaast klaagt het bedrijfsleven dat het onderwijs niet goed aansluit op de praktijk. Het investeringsfonds heeft als doel studenten in het middelbaar beroepsonderwijs beter op te kunnen leiden voor technische beroepen. Bedrijven investeren samen met het ministerie en regionale overheden in vernieuwing van het onderwijs, zodat leerlingen met moderne materialen en technieken aan de slag kunnen. 

Uit de aanmeldingen die in de eerste week na de start van het investeringsfonds zijn binnengekomen, blijkt dat bedrijven bereid zijn geld te steken in het opleiden van hun toekomstig personeel. In 2014 kunnen aanmeldingen nog worden ingediend tot en 7 met juni. 

Wilt u hier meer over weten? Bel gerust met een van onze mensen.


Bron: subsidiewijzer

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?