Asbest eraf, zonnepanelen erop.

19 juni 2014

Vijf provincies verruimen regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

Ook de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Noord-Brabant verruimen en verlengen de huidige stimuleringsmaatregel in het kader van het convenant 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'.

Naast agrariërs kunnen binnenkort ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een gebouw op een voormalig agrarische bouwblok gebruik maken van de subsidieregeling waarbij gestimuleerd wordt om daken met asbest te vervangen door daken met zonnepanelen. Bovendien worden de eisen voor de aanvraag versoepeld en wordt het subsidiebedrag verhoogd. 

In alle betrokken provincies vindt momenteel besluitvorming plaats over de aanpassing van de regeling (zie ook ons bericht van 6 juni 2014: "Subsidieregelingen 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' verruimd en verlengd"). Naar verwachting gaat de nieuwe regeling vanaf 1 juli landelijk van start. De sanering van 4 miljoen m² asbest is de landelijke doelstelling van de in 2013 ingevoerde regeling. 

De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat de volgende wijzigingen:

  • verruiming van de doelgroep door de definitie van agrarisch ondernemer te verbreden (inclusief voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied);
  • verlaging van de ondergrens van de subsidieregeling van 400 m² naar 250 m² te verwijderen asbest;
  • verlaging van de ondergrens voor de te plaatsen zonnepalen van 15 kW-piek naar een capaciteit van ten minste 5 kW-piek;
  • verhoging (met terugwerkende kracht) van het subsidiebedrag van € 3 naar € 4,50 per m²;
  • verhoging van de maximale subsidie van € 7500 naar € 15.000.
Voor vragen kunt u ons gerust bellen!.

(Bron: subsidienieuws)

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?