Subsidie voor Agridrone en innovaties in het Vechtdal

06 juni 2016

Om u een indruk te geven van de subsidie aanvragen die door maXmo gedaan worden, hieronder twee voorbeelden van geslaagde samenwerkingsverbanden welke maXmo begeleidt en aangevraagd heeft in de afgelopen maanden.

 

De EU, Gelderland en Overijssel investeren samen in innovaties in Oost-Nederland. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij  zes ton subsidie beschikbaar voor een prototype van een elektrisch aangestuurde megadrone voor de landbouw en voor stimulering van innovatie in het Vechtdal.

Agridone

Twee MKB bedrijven in Gelderland en Overijssel werken samen aan het ontwikkelen en testen van een elektrisch aangestuurde megadrone voor de landbouw. Voor het ontwikkelen van een prototype dat commercieel inzetbaar is ontvangen de ondernemers samen ruim 200.000 euro uit het Europese subsidie programma OP-Oost 2014-2020. De totale kosten van het project bedragen 600.000 euro. 
De “AgriDrone” wordt uitgerust met een sproei installatie en kan 100 kg aan gewasbeschermingsmiddelen meenemen. Met behulp van drones kunnen akkerbouwers meer informatie krijgen over de groei van hun planten en gewasbescherming. Door het ontwikkelen van een Agridone die maatwerk kan leveren door alleen daar te sproeien of bemesten waar noodzaak/schade is, verwachten de ondernemers vooruitgang te boeken in productverbetering en het verlagen van milieurisico’s.

Slimme bedrijven in het Vechtdal

Ook stelt het OP-Oost een subsidie van bijna 400.000 euro beschikbaar aan een nieuw  innovatiecluster in het Vechtdal (Hardenberg Overijssel). Hiermee wordt de regio economisch sterker gemaakt. 
Het innovatiecluster bestaat uit een aantal ondernemers dat samenwerkt met kennisinstellingen en overheid. Doel is dat andere ondernemers in midden en- en kleinbedrijf  meer proactief omgaan met innovaties. Dat kan bijvoorbeeld doordat ondernemers meer samen werken,  sneller en vaker gebruik maken van de “know how” bij kennis- en innovatiecentra en er sprake is van een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven in de regio. Het project duurt 3 jaar. De totale kosten bedragen bijna zevenenhalve ton. 

(tekst: website OP-Oost)

 Voor meer informatie betreffendde deze of andere projecten, klik hier 
 

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?