Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland

14 september 2012

€ 20 miljoen voor Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) hebben € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (afgekort IIG). Dit fonds is in eigendom van de provincie Gelderland, maar wordt beheerd door Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPMOOST). In 2011 hadden GS al € 10 miljoen voor het IIG gereserveerd, waardoor het fonds nu een budget van € 30 miljoen tot zijn beschikking heeft.

Het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland richt zich op financiering van innovatieprojecten op de gebieden Voeding, Gezondheid en Energie- en Milieutechnologie. Ook innovatieprojecten binnen de zogenaamde 'cross-overs' (verbindingen tussen bovengenoemde topsectoren en de maakindustrie en de creatieve industrie) kunnen een beroep doen op financiering. Zowel innovatieprojecten van individuele bedrijven als innovatieprojecten waarbij bedrijven en kennisinstellingen samenwerken kunnen voor financiering in aanmerking komen.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?