Over maXmo

maXmo is een financieel adviesbureau met veel ervaring in het aanvragen van Europese subsidies. Wij beschikken over een bijzondere expertise in regionale, nationale en Europese regelgeving. Van het begin van het project tot het eind, van de aanvraag tot de administratieve werkzaamheden na de beschikking, ondersteunt én begeleidt maXmo u.

Wij managen de projectontwikkeling, zoeken naar financiële middelen en voeren de financiële administratie. Om uw strategieën en ideeën te realiseren, inventariseren we mogelijke koppelingen met bestaande subsidieregelingen, borgstellingen, kredietverstrekking en fiscale mogelijkheden. Ook gaan we, samen met u, na op welke manier er sterke samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan met partners die waardevolle toevoegingen kunnen zijn aan het project.

Bij het aanvragen van financiering laat maXmo uw wensen zoveel mogelijk aansluiten bij de regelgeving. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij het vervolmaken van uw consortium of wij schrijven samen met u een businessplan. Uiteraard zorgen we voor de schriftelijke vastlegging van uw plannen om de financieringsaanvraag zo kansrijk mogelijk te laten zijn.

Hebt u een beschikking verkregen, dan helpt maXmo u met de opzet en het onderhoud van een goede projectadministratie waarbij risicobeheersing een centrale rol speelt.

Neem contact op

Schrijven van projectplannen voor regionale, landelijke en Europese subsidies

Heeft maXmo een subsidie voor u gevonden, dan stellen wij samen met u een projectplan op. Uit dit projectplan zullen twee zaken duidelijk moeten blijken:

Maatschappelijke relevantie van uw project: wat draagt uw project bij aan de maatschappelijke issues, welk draagvlak heeft uw visie, waar bevindt u zich in het speelveld van mogelijke concurrenten en waarmee onderscheidt u zich van de anderen?

Projectorganisatie: met welke activiteiten en partners gaat u de resultaten behalen en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

 

 

maXmo is uw partner in het opstellen van het projectplan en bewaakt dat aan alle vereisten wordt voldaan en dat de juiste partners aan boord zitten.

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37