Maxmo bestaat 10 jaar

Ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan was er een mooi feest. Als optredende artiest was Lucas Hamming er die we hebben weten te strikken via de Serious Request actie van radio 3FM. In het bijgaande linkje kunt u een stukje optreden zien maar ook een telefoongesprek van Lucas tijdens zijn optreden. 3FM belde hem om te vragen hoe het optreden ging. Lucas, onze gasten en wijzelf wisten de radiomakers ervan te overtuigen dat het dak eraf was gegaan tijdens dit bevlogen huiskamer concert.

maXmo groeit uit haar jasje

maXmo is een flexibel bedrijf met medewerkers op diverse locaties. Afgezien van thuiswerken komen onze medewerkers ook regelmatig bij de klant op de werkvloer om een goed contact mogelijk te maken. Wij willen weten wat er bij u speelt zodat we ons werk optimaal kunnen uitvoeren. Bij ons speelt er iets anders: maXmo groeit uit haar jasje. De twee vergaderruimtes onder ons huis voldoen niet altijd meer. We zijn opzoek gegaan naar andere mogelijkheden voor wonen en werken.

Luisteren is soms geld waard

  50 miljoen Euro om innovatie bij mkb te stimuleren   Het Rijk en de provincies steunen vanaf 19 mei met ruim 50 miljoen euro innovatie binnen mkb-bedrijven in topsectoren. Amandus Lundqvist, oud-bestuursvoorzitter van IBM en TU Eindhoven en boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen: “Het is gelukt om de landelijke en regionale regelingen verder te stroomlijnen.

Efrosubsidie voor MKB Gelderland

EFRO-subsidie voor MKB     Het nieuwe Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vanaf komend najaar is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen. Het oude programma stond garant voor 177 projecten rond nieuwe innovatieve producten en bedrijven en een stabiele werkgelegenheid. In tijden van crisis is dat grote winst.

Horizon 2020 stap 6

Industrieel leiderschap De Europese industrie staat tegenover een groot aantal uitdagingen, zoals wereldwijde concurrentie en de behoefte aan efficiënt gebruik van energie en grondstoffen. Om deze uitdagingen aan te pakken is het essentieel om te investeren in onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd moeten er oplossingen ontwikkeld en toegepast worden om te voorzien in andere maatschappelijke behoeftes, zoals gezondheid, energie, klimaat enzovoort.

Horizon2020 stap 5

Afval: een middel om te recyclen, te hergebruiken en grondstoffen uit terug te winnen (budget voor 2014: €73 miljoen) Volledige overeenkomstigheid met het Europese afvalbeleid kan 400.000 extra banen scheppen binnen de EU en zorgen voor een extra jaaromzet van €42 miljoen. Onderzoeksactiviteiten zullen zich richten op de gehele productie- en consumptiecyclus: van het voorkomen van afval, het ontwerp van producten en recycleprocessen tot hergebruik en afvalverwijdering.

Horizon 2020 stap 4

Concurrerende koolstofarme energie (budget voor 2014: €359 miljoen) De EU streeft ernaar om voor 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% ten opzichte van 1990, met een verdere verminderen van 80-95% voor 2050.

Horizon 2020 stap 3

Blue growth: het potentieel van zeeën oceanen ontsluiten (budget voor 2014: €100 miljoen) De Blue Growth economie in de EU zal in 2020 naar verwachting 7 miljoen mensen van werk voorzien. Acties die in dit gebied worden ondernomen zullen in overeenstemming zijn met de EU Blue Growth Strategy en alle relevante Europese beleidsvormen en zullen zorgen voor kansen tot internationale samenwerking, in het bijzonder voor onderzoek van de Atlantische Oceaan.

Horizon 2020 stap 2

Duurzame voedselveiligheid (budget voor 2014: €138 miljoen) Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot voldoende, betaalbaar, veilig en voedzaam voedsel is een belangrijke uitdaging voor onze maatschappij. Het is ook van groot economisch belang: in 2011 vormde de export van landbouwproducten ongeveer 7% van de totale waarde van Europese export. In de Europese landbouwsector zijn 17 miljoen mensen werkzaam.

Horizon 2020

Horizon 2020  Het Horizon 2020 Work Programme 2014-15 bakent de subsidiëringmogelijkheden af voor de diverse onderdelen van het programma; deze worden allemaal gepubliceerd in het Deelnemersportaal. Elk onderdeel beschrijft de algemene doelstellingen, de respectievelijke oproepen en de bijbehorende onderwerpen. Elk onderwerp beschrijft de uitdaging die moet worden aangegaan, de omvang van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd en de te verwachten resultaten.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?