Horizon 2020

17 januari 2014

Horizon 2020 

Het Horizon 2020 Work Programme 2014-15 bakent de subsidiëringmogelijkheden af voor de diverse onderdelen van het programma; deze worden allemaal gepubliceerd in het Deelnemersportaal. Elk onderdeel beschrijft de algemene doelstellingen, de respectievelijke oproepen en de bijbehorende onderwerpen. Elk onderwerp beschrijft de uitdaging die moet worden aangegaan, de omvang van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd en de te verwachten resultaten. In vergelijking met het Seventh Framework Programme (FP7) zijn er in verhouding minder oproepen en onderwerpen. Horizon 2020 geeft de sterke uitdaginggerichte aanpak van Horizon 2020 weer, waarbij aanvragers aanzienlijke vrijheid krijgen om met innovatieve oplossingen te komen. In deze MEMO wordt de nadruk gelegd op een aantal van de belangrijkste aspecten van Horizon 2020.

Twaalf focusgebieden

Een aantal gebieden krijgen speciale aandacht in het eerste Horizon 2020 Work Programme. Deze gebieden zijn verankerd in de daarvoor relevante onderdelen van het programma en beslaan ieder een specifieke oproep. De twaalf focusgebieden representeren ongeveer 15% van het totale aantal oproepen die het Work Programme behandelt en komen samen neer op een totaalbudget van €2 miljard voor 2014.

 

In een twaalftal overzichtelijke hoofdstukken zal maXmo u de komende weken een uitleg geven over deze twaalf speerpunten binnen het programma. Mocht u vragen hebben? Stel ze gerust aan een van ons! 

MaXmo ontwart!

 

1. Het personaliseren van gezondheid en zorg (budget voor 2014: €549 miljoen)

De kosten van gezondheidszorg in Europa zullen binnenkort 10% van het BBP bedragen. De bevolking van Europa wordt steeds ouder en het aantal chronische ziektes neemt toe, dus dit cijfer zal zeer waarschijnlijk nog verder toenemen. Daarom moet er een persoonlijkere aanpak komen op het gebied van gezondheid en zorg. Door een beter begrip van de oorzaken van gezondheid en ziekte en door optimaal gebruik te maken van alle beschikbare gegevens, kunnen wij veel verbeteren. Zo kunnen wij betere diagnoses (bijv. door het scannen van levend weefsel) en therapieën (bijv. klinisch onderzoek naar niet-besmettelijke ziektes) ontwikkelen. Ook kunnen wij betere strategieën creëren voor het stimuleren van gezondheid en het bestrijden van ziektes (bijv. op de omgeving en gezondheid gebaseerde ingrepen) op persoonlijk niveau en op bevolkingsniveau. Tot slot kunnen wij ook onderzoek doen naar technologieën die een gezond verouderingsproces ondersteunen (bijv. toepassingen van mHealth – mobiele gezondheidszorg). Met subsidie in dit gebied wordt ook gestreefd naar baanbrekend onderzoek en innovatie op het gebied van besmettelijke ziektes die resistent zijn tegen antibiotica en samenhang vertonen met armoede (bijv. vaccinatieplatforms voor HIV/AIDS en tuberculose). 

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?