Horizon 2020 stap 3

31 januari 2014

Blue growth: het potentieel van zeeën oceanen ontsluiten (budget voor 2014: €100 miljoen)

De Blue Growth economie in de EU zal in 2020 naar verwachting 7 miljoen mensen van werk voorzien. Acties die in dit gebied worden ondernomen zullen in overeenstemming zijn met de EU Blue Growth Strategy en alle relevante Europese beleidsvormen en zullen zorgen voor kansen tot internationale samenwerking, in het bijzonder voor onderzoek van de Atlantische Oceaan. De oproepen op dit gebied zullen, bijvoorbeeld, uitnodigen tot Atlantische waarnemingssystemen, een geïntegreerd reactievermogen op olievlekken en zeevervuiling, het effect van klimaatverandering op visserijen en watercultuur en kennis van de oceanen.

Digitale veiligheid (budget voor 2014: €47 miljoen)

Digitale veiligheid omvat een groot aantal deelgebieden, waaronder cybercrime, online privacy en het beschermen van fundamentele rechten. Digitale veiligheid in Horizon 2020 legt de nadruk op primair onderzoek en ook op de economische en sociale dimensie van veiligheid en privacy binnen het digitale ecosysteem. Op deze manier kunnen wij een goed functionerende Europese markt garanderen. In het bijzonder zal Horizon 2020 onderzoek naar activiteiten subsidiëren die streven naar het verhogen van de veiligheid van huidige applicaties, diensten en infrastructuren en die het creëren van leidende markten en marktprikkels in Europa ondersteunen.

slimme steden en gemeenschappen (budget voor 2014: €92 miljoen)

Tweederde van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden en maakt gebruik van 70% van alle energie. Onderzoek uitgevoerd onder de naam “Slimme steden en gemeenschappen” zal streven naar het vinden van oplossingen met een hoog marktpotentieel op gebieden zoals efficiënt energiegebruik in wijken, het verstrekken van digitale diensten en informatie voor burgers of slimme mobiliteitsdiensten. Zogenaamde lighthouse projects zullen sterke partnerschappen creëren tussen industrieën, academici en steden terwijl burgers tegelijkertijd gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan het verbeteren van de levensstandaard in steden. De projecten zullen aantrekkelijke zakenplannen demonstreren en bekrachtigen die subsidiëring aan zullen trekken en ons in staat stellen om deze projecten op grote schaal te herhalen. EU-subsidie zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van bijna energieneutrale districten door het beter managen van lokale grondstoffen, duurzame renovaties van woonhuizen en het toepassen van transversale ICT-oplossingen. 

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?