Horizon 2020 stap 4

07 februari 2014

Concurrerende koolstofarme energie (budget voor 2014: €359 miljoen)

De EU streeft ernaar om voor 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20% ten opzichte van 1990, met een verdere verminderen van 80-95% voor 2050. Het doel van “Concurrerende koolstofarme energie” is deze overgang te ondersteunen door het gehele innovatieproces aan te pakken, een breed scala aan hoogwaardige technologieën, het combineren van onderzoek en ontwikkeling met marktacceptatie en door niet-technologische kwesties (normalisering, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, etc.) aan te pakken. Een van de uitdagingen binnen dit focusgebied is het integreren van de nieuwe generatie van duurzame energietechnologieën in het energiesysteem van de toekomst. De publiek-private partnerschappen op het gebied van “Brandstofcellen en Waterstof” en de “Bio-economie” zullen bijdragen aan de doelstellingen van dit focusgebied.

Energie-efficiëntie (budget voor 2014: €98 miljoen)

Gebouwen zijn goed voor ongeveer 40% van het uiteindelijke energieverbruik binnen de EU en de industrie voor ongeveer 25%. Activiteiten onder het focusgebied “Energie-efficiëntie” zullen zorgen voor energiebesparingen in deze twee sectoren. De eerste oproepen nodigen voorstellen uit om onderzoek uit te voeren en energie-efficiëntere oplossingen te demonstreren (bijv. bouwcomponenten of zeer energie-efficiënte verwarmings- of koelsystemen). Ook worden voorstellen uitgenodigd om beleidsuitvoering en competentiemanagement te vergemakkelijken en om de marktacceptatie van energie-efficiëntere producten, systemen en diensten financieren.

Mobiliteit voor groei (budget voor 2014: €375 miljoen)

Transport is goed voor ongeveer 63% van het totale olieverbruik en 29% van de totale CO2-uitstoot. Onderzoek en innovatie op het gebied van uitrusting en systemen voor voer-, vlieg- en vaartuigen moet ervoor zorgen dat deze slimmer, meer geautomatiseerd, schoner en stiller worden terwijl tegelijkertijd het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd wordt en de luchtkwaliteit verbeterd wordt. Een van de hoofddoelen van Horizon 2020 op het gebied van transport is het inzetten van innovatief verkeersmanagement en informatiesystemen, geavanceerde reizigerservice, efficiënte logistiek en het bouwen en onderhouden van technologie. De eerste oproepen zullen bijvoorbeeld projecten subsidiëren die zich richten op het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor voer- en vaartuigen met een zeer lage uitstoot, het verminderen van files op stadswegen en het verbeteren van intelligente mobiliteit. 

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?