Horizon2020 stap 5

19 februari 2014

Afval: een middel om te recyclen, te hergebruiken en grondstoffen uit terug te winnen (budget voor 2014: €73 miljoen)

Volledige overeenkomstigheid met het Europese afvalbeleid kan 400.000 extra banen scheppen binnen de EU en zorgen voor een extra jaaromzet van €42 miljoen. Onderzoeksactiviteiten zullen zich richten op de gehele productie- en consumptiecyclus: van het voorkomen van afval, het ontwerp van producten en recycleprocessen tot hergebruik en afvalverwijdering. De oproep geeft belanghebbenden uit diverse sectoren de kans om op nieuwe manieren met elkaar samen te werken. Burgers zullen ook worden betrokken bij het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen voor het voorkomen en managen van afval.

Waterinnovatie: de waarde van water voor Europa vergroten (budget voor 2014: €67 miljoen)

Water is essentieel voor de menselijke gezondheid, voedselveiligheid, duurzame ontwikkeling en het milieu. Het is ook een economische sector die steeds belangrijker wordt voor Europa, met een jaaromzet van rond de €80 miljard. Daarmee is het een onschatbare bron van groei en banen. Specifieke acties binnen dit focusgebied zullen bijdragen aan het strategische innovatieplan van het European Innovation Partnership on Water. Voorbeelden van activiteiten zijn het op de markt brengen van innovatieve wateroplossingen, het aanwenden van wateronderzoek en –innovatie ten voordele van de industrie, beleidsmakers en burgers in Europa en over de hele wereld. Ook moeten er geïntegreerde benadering tot water management en klimaatverandering komen.

De crisis te boven komen: nieuwe ideeën, strategieën en machtstructuren voor Europa (budget voor 2014: €35 miljoen)

Acties betreffen sociaaleconomisch onderzoek naar manieren om de economische en monetaire unie veerkrachtig en duurzaam te maken, de Europese groeiagenda, de sociale, politieke en culturele gevolgen van en reacties op de crisis en andere politieke uitdagingen voor Europa. Dit focusgebied voorziet ook onderzoek naar de toekomst van stedelijke gebieden en op welke manier opkomende ICT-technologieën kunnen worden toegepast in de publieke sector.

Bestand tegen rampen: het beveiligen en beschermen van de maatschappij, waaronder ook het aanpassen aan klimaatverandering (budget voor 2014: €72 miljoen)

De kosten van natuurlijke en door mensen veroorzaakte rampen, misdaad en terrorisme hebben niet alleen een sociaaleconomische impact, maar hebben ook een impact op het milieu. Jaarlijks kost het gemiddeld 5% van het Europese BBP. De doelstelling binnen deze uitdaging is om het verlies van mensenlevens, schade aan het milieu, economische schade en materiële schade van dit soort dreigingen te verminderen. Er zal bijvoorbeeld subsidie worden gegeven aan projecten die wetenschap en innovatie gebruiken om aan de klimaatveranderingen aan te passen. Bijvoorbeeld door niet langer kosten, risico’s en kansen te berekenen, maar in plaats daarvan mogelijkheden en toepassingen demonstreren. 

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?