Horizon 2020 stap 6

12 maart 2014

Industrieel leiderschap

De Europese industrie staat tegenover een groot aantal uitdagingen, zoals wereldwijde concurrentie en de behoefte aan efficiënt gebruik van energie en grondstoffen. Om deze uitdagingen aan te pakken is het essentieel om te investeren in onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd moeten er oplossingen ontwikkeld en toegepast worden om te voorzien in andere maatschappelijke behoeftes, zoals gezondheid, energie, klimaat enzovoort.

Sleuteltechnologieën vormen het hart van een breed scala aan nieuwe en toekomstige slimme applicaties en producten. Horizon 2020 zal technologieën ondersteunen zoals nanotechnologie, geavanceerde materialen en geavanceerde fabricatie- en verwerkingstechnologieën. Investeringen in deze gebieden zullen de Europese industriële capaciteiten ontwikkelen en Europa’s positie op de wereldmarkten veiligstellen. Ook zullen de investeringen zorgen voor een beter concurrentievermogen, het creëren van banen en  meer groei.

De oproepen onder dit deel van Horizon 2020 zullen voorstellen uitnodigen die resultaatgericht zijn en technologieën dichter bij de markt brengen. Zo nodigt de oproep NMP 8-2014, “Het vergroten van nanofarmaceutische productie”, bijvoorbeeld voorstellen uit die een of meerdere proefproductielijnen en –processen ontwikkelen voor het vergroten van de productie van innovatieve nanofarmaceutica in de hoeveelheden die nodig zijn voor klinisch testen, rekening houdend de betreffende regelgeving.

Transversale kwesties

Transversale kwesties binnen Horizon 2020 zijn doorgestroomd naar de diverse onderdelen van het programma om een meer geïntegreerde aanpak te garanderen.

Innovatie

Er zal substantiële steun komen voor innovatie door middel van bijvoorbeeld het maken van prototypes, het uitvoeren van tests, demonstraties, pilots, grootschalige ratificaties en markttoepassing. Significante steun aan vraagzijdebenaderingen zal een andere belangrijke element zijn. In het bijzonder kan daarbij gedacht worden aan precommerciële en eerste commerciële inkoop van innovatie, maar ook aan regulering om innovatie en het vaststellen van standaarden aan te moedigen. Er zal ook pilots komen voor nieuwe vormen en bronnen van innovatie, waaronder de publieke sector en sociale innovatie, en pilots voor diensten en producten in de particuliere sector.

Het verspreiden van uitmuntendheid en het verbreden van de participatie

Het bestaan van interne ongelijkheden in het uitvoeren van onderzoek en innovatie binnen de EU zorgt ervoor dat sommige lidstaten hun volledige potentieel niet kunnen bereiken. Lage prestaties zijn ook terug te zien in de participatiepatronen van sommige lidstaten. Deze lidstaten wordt bijvoorbeeld beperkt door lage nationale investeringen in onderzoek en innovatie en verminderde toegang tot onderzoeksnetwerken. Onder de eerste oproepen zullen aanbiedingen zijn om een totaal van €50 miljoen in deze lidstaten te investeren via maatregelen zoals Samenwerken, Samenbrengen en ERA-voorzitters. 

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?