Adviseren over subsidies, kredieten, private investeringen en fiscale regelingen

U wilt weten wat maXmo voor u kan betekenen? Dan gaan we graag met u om de tafel! Tijdens een eerste en geheel vrijblijvend gesprek luisteren wij naar uw ideeën en strategieën. Op basis van de informatie uit dit gesprek maken wij een scan van de financieringsmogelijkheden en leggen deze aan u voor. Vervolgens kijken we hoe we handen en voeten kunnen geven aan een verdere samenwerking.   maXmo werkt vooral pragmatisch.

Uitzoeken van financieringsmogelijkheden

De financieringsmogelijkheden zijn de laatste tijd enorm veranderd. Subsidies staan onder druk, revolverende fondsen komen ervoor in de plaats. Samen met u werkt maXmo de gekozen strategie nader uit. De gevonden financiering bepaalt of wij een projectplan of een businessplan gaan schrijven. Bij een subsidie spreekt men van een projectplan, bij een krediet of private investering spreekt men van een businessplan.

Opstellen van businessplannen voor kredieten en private investeerders

Past een krediet beter bij uw ideeën en strategieën, dan schrijft maXmo samen met u een businessplan. maXmo is daarbij gewend te werken met het, ook door de overheid, veelgebruikte CANVAS-model. Dit model geeft een goed inzicht in de speerpunten van uw bedrijf en brengt kosten en opbrengsten zeer duidelijk in beeld. Het CANVAS-model is een waardevol instrument in het opstellen van een heldere financiële prognose.

Schrijven van projectplannen voor regionale, landelijke en Europese subsidies

Heeft maXmo een subsidie voor u gevonden, dan stellen wij samen met u een projectplan op. Uit dit projectplan zullen twee zaken duidelijk moeten blijken: Maatschappelijke relevantie van uw project: wat draagt uw project bij aan de maatschappelijke issues, welk draagvlak heeft uw visie, waar bevindt u zich in het speelveld van mogelijke concurrenten en waarmee onderscheidt u zich van de anderen?

Aanvragen van de financiering

Nadat maXmo samen met u het projectplan of het businessplan heeft geschreven, dienen wij de financieringsaanvraag in. Net als bij de eerste fase, de advisering, is het van groot belang om de aanvraag te toetsen aan de regelgeving. Daarnaast dragen wij in deze fase zorg voor een complete aanvraag met alle vereiste bijlagen, inclusief het gebruik van de juiste formats. Natuurlijk bewaakt maXmo de termijnen waarbinnen de aanvraag bij de verstrekker binnen moet zijn.

Voeren van projectadministratie

Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een beschikking en moet het project worden geadministreerd. In deze fase richt maXmo zich op het minimaliseren van de risico’s voor u. Als de projectadministratie namelijk niet voldoet aan de door de subsidie- of kredietverstrekker gestelde eisen, kunt u voor nare verrassingen komen te staan. Een goede samenwerking met u en de subsidieverstrekker is in deze fase essentieel.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?