Uitzoeken van financieringsmogelijkheden

De financieringsmogelijkheden zijn de laatste tijd enorm veranderd. Subsidies staan onder druk, revolverende fondsen komen ervoor in de plaats. Samen met u werkt maXmo de gekozen strategie nader uit. De gevonden financiering bepaalt of wij een projectplan of een businessplan gaan schrijven. Bij een subsidie spreekt men van een projectplan, bij een krediet of private investering spreekt men van een businessplan.

 

Regelingen waar maXmo onder andere gebruik van maakt:

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor Plattelands Ontwikkeling, Competitiveness and Innovation Programme (CIP), Pieken in de Delta, diverse Provinciale Regelingen, WBSO, RDA, Integraal Duurzame Stallen, Valorisatieprogramma, SIA Raak, Innovatiefonds, Borgstellingskredieten.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?