Schrijven van projectplannen voor regionale, landelijke en Europese subsidies

Heeft maXmo een subsidie voor u gevonden, dan stellen wij samen met u een projectplan op. Uit dit projectplan zullen twee zaken duidelijk moeten blijken:

Maatschappelijke relevantie van uw project: wat draagt uw project bij aan de maatschappelijke issues, welk draagvlak heeft uw visie, waar bevindt u zich in het speelveld van mogelijke concurrenten en waarmee onderscheidt u zich van de anderen?

Projectorganisatie: met welke activiteiten en partners gaat u de resultaten behalen en welke kosten zijn hiermee gemoeid?

 

 

maXmo is uw partner in het opstellen van het projectplan en bewaakt dat aan alle vereisten wordt voldaan en dat de juiste partners aan boord zitten.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?