Aanvragen van de financiering

Nadat maXmo samen met u het projectplan of het businessplan heeft geschreven, dienen wij de financieringsaanvraag in. Net als bij de eerste fase, de advisering, is het van groot belang om de aanvraag te toetsen aan de regelgeving. Daarnaast dragen wij in deze fase zorg voor een complete aanvraag met alle vereiste bijlagen, inclusief het gebruik van de juiste formats. Natuurlijk bewaakt maXmo de termijnen waarbinnen de aanvraag bij de verstrekker binnen moet zijn.

Contact

Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.
Telefoon nummer: 06-539 351 37

Wat ons bezighoudt

Hoe MAXimaliseren wij uw MOgelijkheden?

Clustervorming: Samenwerken binnen clusters voor innovatie..wie zijn nou de best mogelijke kandidaten? En wat maakt ze de beste?